Plataforma no al pla docent

 

El passat dimecres 16 de febrer, l’Assemblea de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), va convocar una assemblea extraordinària amb un únic punt, informar i debatre sobre la nova proposta de Pla docent presentada pel Deganat a la Junta de Facultat del 31 de gener.

 

En aquesta assemblea, es van reunir més de 130 alumnes de la facultat que van mostrar la seva preocupació per les noves mesures que el Deganat pretén aprovar el proper 2 de març en una Junta de Facultat extraordinària. En cas d’aprovar-se el nou Pla docent desapareixeran els torns de tarda i augmentarà desmesuradament la ràtio d’alumne per professor en les sessions magistrals fins arribar gairebé als 120 alumnes, segons fonts del professorat.

 

L’actual situació s’està vivint amb un gran malestar per part de les estudiants, que han vist com aquesta mesura començava a caminar sense tenir-les en compte, enmig d’un període d’exàmens i informant exclusivament a través d’un butlletí extraordinari de la facultat enviat per correu electrònic. Sorprenentment, el primer acte informatiu realitzat públicament pel Deganat va coincidir amb la convocatòria de l’assemblea extraordinària.

 

És per tot això i per aconseguir unir a totes les persones i col·lectius de la nostra facultat, que l’assemblea extraordinària va decidir crear la Plataforma No al Pla Docent (www.noalpladocent.wordpress.com), organitzant i convocant a totes les membres de la facultat a una sèrie d’actes per fer palès el rebuig a la nova mesura. Aquests actes són:

 

  1. Organització de diferents passa-classes informatius a la facultat per poder donar a conèixer a tota la comunitat universitària la nova problemàtica que se’ns presenta.
  2. Convocatòria d’una concentració de rebuig a l’actuació del Deganat de la facultat i al nou pla docent el proper dimarts 22 de febrer a les 13h del migdia davant del Deganat. Tot seguit es realitzarà una assemblea.
  3. Convocatòria d’una jornada de vaga a la facultat -el proper dimecres 23 de febrer- per demostrar el rebuig de les estudiants a la nova mesura. Durant la jornada hi ha previstes diferents activitats.
  4. L’elaboració d’un manifest per recollir adhesions individuals i col·lectives de tots els agents de la facultat.

 

Des de la plataforma No al Pla Docent reclamem al Deganat de la nostra facultat que replantegi la seva proposta i actuació de tal manera que tota la comunitat universitària de la facultat se’n pugi sentir partícep. Per això demanem:

 

  • L’inici d’un procés d’informació i participació clar i transparent, obert a tots els diferents agents de la facultat (professorat, PAS, PDI i estudiants), per elaborar i debatre la proposta del nou pla docent.
  • La convocatòria d’un referèndum vinculant com a condició sine qua non per aprovar la proposta del nou pla docent que sorgeixi del procés participatiu.
  • Que s’elimini de l’ordre del dia de la Junta de Facultat del 2 de març, el punt que preveu l’aprovació del nou pla docent, per tal de fer possible el compliment dels punts anteriors.

 


 

 

Plataforma No al Pla Docent

21 de febrer del 2011